Политика за бисквитки

Информация относно обработката на лични данни на потребителите на сайта, съгласно чл.13 от (ЕС) Регламент 2016/679

ПОМЕЩЕНИЕ

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „Регламент“ или „GDPR“), тази страница описва как да обработваме личните данни на потребителите, които посещават уебсайта, който Tannus Italia Srl (наричан по-долу „Tannus Italia“) е предоставил за своите институционални цели. Тази информация не се отнася за други сайтове, страници или онлайн услуги, достъпни чрез хипертекстови връзки, които могат да бъдат публикувани на сайтовете, но препращат към ресурси, външни за домейните:
https://www.tannus.eu/.

След консултация на сайта могат да бъдат обработвани данни на субекти на данни, т.е. данни, свързани с идентифицирани или идентифицируеми лица, и това налага необходимостта тези, които решават относно целите и методите на обработка („Администратори на данни“), да отговорят на определени задължения, включително информиране на субектите на данни и получаване на съгласие, когато последното представлява правното основание за обработване.
Като се има предвид, че обработката ще се основава на принципите на законосъобразност, коректност и прозрачност, минимизиране и ограничаване на запазването на данни, точност, цялост и поверителност, в светлината на гореизложеното Tannus Italia ви предоставя следната информация. 

Администратор на данни Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (регистриран офис)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (централен офис
На.)
Тел.: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Служител по защита на данните c/o Tannus Italia Srl,
Инж. Фабрицио Ботачин, д-р.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ДОБРОВОЛНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ


Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на съобщения до адресите за контакт Tannus Italia, както и попълването и препращането на формулярите, налични на сайта, включват получаване на данните за контакт на подателя, необходими за отговор на заявки, и всякакви лични данни, включени в комуникациите. Конкретна информация се публикува на страниците, подготвени за предоставяне на конкретни услуги.


НАВИГАЦИОННИ ДАННИ
По време на нормалната си работа ИТ системите и софтуерните процедури, използвани за работа на този сайт, придобиват някои лични данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационните протоколи.
Тази категория данни включва следното:

 •  IP адреси на устройствата, използвани от потребителите;
 • Дата и час на получаване на заявката;
 • Адресите в нотацията URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) на
 • Искани ресурси;
 • Цифровият код, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успешно, грешка и т.н.);
 • size байта на отговора;
 • URI/URL адрес на изходната страница (референт);
 • Низ за идентификация на браузъра (потребителски агент).


Тези данни не се запазват повече от 15 дни, след което се изтриват автоматично (без да се засяга необходимостта съдебният орган да установи престъпления). Освен това данните, необходими за използването на уеб услуги, се обработват анонимно, за да се провери правилното функциониране на предлаганите услуги.


БИСКВИТКИ
Бисквитките са текстови низове, създадени от сървър и съхранени на твърдия диск на компютъра или на всяко устройство, използвано за достъп до интернет (смартфони, таблети и т.н.), които след това се преразглеждат при последващи достъпи до интернет от същото устройство. Бисквитките позволяват събирането на информация за навигацията на потребителя в даден сайт, например за запомняне на техните езикови предпочитания или валутата, използвана за покупка, и предлагане отново при следващото посещение, за да се улесни използването на сайта и да се подобри потребителят опит. Бисквитките могат да се съхраняват постоянно на компютъра на потребителя и могат да имат променлива продължителност (така наречените постоянни бисквитки) или дори да изчезнат при затваряне на браузъра или да имат ограничена продължителност (така наречените сесийни бисквитки). Бисквитките могат да бъдат инсталирани от сайта, който потребителят посещава (така наречените бисквитки на първа страна) или могат да бъдат инсталирани от други уебсайтове (така наречените бисквитки на трети страни).
Този уебсайт използва бисквитки на първи страни, бисквитки на трети страни и други подобни технологии, както е описано по-долу.


Технически бисквитки за навигация и функционалност: (правно основание за обработка: договор) това са бисквитки на първа страна, както сесийни, така и постоянни , целящи да позволят безопасна и ефективна навигация и използване на страниците на сайта, както и да подобрят предоставяните услуги. Тези бисквитки например позволяват разпознаването на избрания език и държавата, от която се осъществява връзката. Тези бисквитки ви разпознават, когато влезете отново, избягвайки необходимостта да въвеждате отново данните си всеки път и подобряват навигацията
опит.


Профилиращи бисквитки: (правно основание за обработката: съгласие) профилиращите бисквитки ви позволяват да записвате предпочитанията, открити по време на всяко посещение, и по този начин да създавате профили, които позволяват да се изпращат съобщения, които са в по-голямо съответствие с предпочитанията и интересите на потребителя, например, като ви позволяват да преглеждате продуктите, които потребителят търси по-бързо, или да им предлагате съдържание, което е в съответствие с техните предпочитания. Уебсайтът също така използва бисквитки за профилиране на трети страни, за да показва предложенията на администратора на данни на потребителите, когато посещават други сайтове (пренасочване).


Аналитични бисквитки: (Правно основание за обработка: съгласие) Администраторът използва бисквитки, за генериране на статистика за използването на уебсайта (напр. , за използването на услугите, най-посещаваните страници, броя на посетителите на час или на ден, географски райони на произход и т.н.) Тази услуга е конфигурирана да събира лични данни, в които част от IP адреса на посетителите се анонимизира веднага както е получено от мрежата и преди да бъде съхранено или обработено.


Социални бисквитки: бисквитките на трети страни се използват на сайтовете, за да позволят на потребителите да взаимодействат със социалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter, ...) и по-специално за споделяне на съдържание от сайтовете чрез същите социални мрежи. В момента на достъп до която и да е страница от сайта има банер, който съдържа кратко информационно съобщение и се събира и регистрира съгласието за използване на бисквитки. Различните бисквитки и тяхното време за задържане са представени в колекцията за съгласие
банер.


БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Посещавайки уебсайт, можете да получавате бисквитки от сайтове, управлявани от други организации („трети страни“). Що се отнася до сайтовете, бисквитките на трети страни се изискват от джаджи за използване на услуги, предлагани от сайтове на трети страни: google календари, google карти, вграждане на видеоклипове, качени в платформата YouTube, вграждане на аудио файлове, качени в Spreaker платформа.

Управлението на лични данни, събрани от трети страни, се ръководи от съответната информация, налична на съответните уебсайтове:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


За институционалните страници Facebook и Instagram предлагат разнообразие от аналитични инструменти, от които да извлечете обобщени данни, които помагат да се разбере как хората взаимодействат. Meta Platforms Ireland Limited, компанията, която предлага Facebook и Instagram, след това получава данни от субекти, които разглеждат страниците на профили на Tannus Italia, които иначе не биха взаимодействали със социалните медии. По отношение на обработката на статистическите данни от профилните страници на Tannus Italia, Tannus Italia и Meta Platforms Ireland Limited. („Мета“) са съвместни администратори. По същия начин, по отношение на включването на Facebook бутона „харесвам“ на страниците на уебсайта, който позволява на потребителите да споделят своите предпочитания в социалните мрежи, Tannus Italia и Meta също трябва да се считат за „съвместни администратори“ за операции по събиране на данни, а не за обработка след събиране, управлявана от Meta. 


На тази връзка (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) можете да се консултирате с приложението относно администратора за обработка на данни, което показва разделението на отговорностите на Facebook Ireland и Tannus Italia, администратор на Facebook и
Инстаграм страници. 

На страницата https://www.facebook.com/about/privacy/update можете да се консултирате с Декларацията за правилата за Meta продукти и да намерите, наред с други елементи, следната информация:

 • Какви видове информация събират;
 • Как Meta Products използва такава информация;
 • Как се споделя тази информация;
 • Правните основания за обработка на данни;
 • Как да упражнявате правата, предоставени от GDPR;
 • Данни за контакт на Meta по въпроси, свързани със защитата на личните данни;
 • Данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните за Meta;
 • Права на посетителите на Facebook и Instagram съгласно GDPR;
 • Срокът на съхранение на данните;

На тази страница (https://www.facebook.com/policies/cookies/) можете да се консултирате с Политиката за бисквитките на Meta.


ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ СТРАНИ ИЗВЪН ЕС
Администраторът на данни използва професионални услуги, предлагани от някои доставчици, адекватно квалифицирани като обработващи данни. Това може да доведе до прехвърляне на данните извън ЕС, но само:

 • За държави, които са предмет на решение за адекватност от Европейската комисия или Органа (член 45 от GDPR);
 • В държави извън ЕИП, след подписване на стандартните договорни клаузи (Стандартни договорни клаузи), приети/одобрени от Европейската комисия съгласно чл. 46, 2, лет. в) и г). В случай, че това се случи, копие от гаранциите по чл. 46, ал. 2, лет. в) и г), приети от администратора на данни, могат да бъдат получени чрез писане на имейл до DPO;
 • Към субекти, които имат международна структура и които са предвидили подписването на групово ниво на специфични Обвързващи корпоративни правила, съгласно чл. 47 от GDPR;
 • Ако субектът на данните е дал своето изрично съгласие, в изпълнение на договор или преддоговорни мерки, за установяване или защита на право в съда, за защита на жизненоважни интереси на субект на данни или други лица и субектът на данните не може да даде неговото/нейното съгласие (член 49 от GDPR).


ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ (ОРЗД, ЧЛ. 15-22)
Субектите на данни имат право да бъдат информирани от Администратора на данни дали свързаните с тях лични данни се обработват или не и евентуално да поискат достъп до, коригиране и изтриване на личните си данни или да ограничат целите на обработката на данни, отнасящи се до или да се противопоставят на обработването им ̶ ако това не се изисква от закона ̶ в допълнение към упражняването на правото им на преносимост на данните.
По всяко време субектът на данните има право да оттегли своето съгласие, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласие, дадено преди то да бъде оттеглено.
Достатъчно е да се свържете с Администратора чрез PEC. Всеки субект на данни също има право да подаде жалба до надзорните органи. Субектите на данни могат също така да се противопоставят на регистрирането на бисквитки на техния твърд диск, като конфигурират браузъра да ги деактивира.


По-долу са връзките, където можете да намерите информация за методите, предлагани от основните браузъри:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
изтриване-бисквитки;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

За информация относно бисквитките, съхранявани на вашия терминал и за да ги деактивирате поотделно, ви препоръчваме да посетите следната страница:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Всички бисквитки, които вече са съхранени на твърдия диск, могат да бъдат изтрити по всяко време.
След тази операция обаче някои функции на уеб страниците може да не се изпълняват
правилно.


последна актуализация: 01/02/2023