Zásady používání souborů cookie

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů stránek, podle článku 13 nařízení (EU) 2016/679

PŘEDPOKLAD

V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) tato stránka popisuje, jak zpracovávat osobní údaje uživatelů, kteří navštíví webovou stránku, kterou Tannus Italia Srl (dále jen „Tannus Italia“) poskytla pro své institucionální účely. Tyto informace se nevztahují na jiné stránky, stránky nebo online služby přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů, které mohou být zveřejněny na stránkách, ale odkazují na zdroje mimo domény:
https://www.tannus.eu/.

Po konzultaci na webu mohou být zpracovány údaje subjektů údajů, tj. údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob, a to znamená, že ti, kdo rozhodují o účelech a metodách zpracování (dále jen „správci údajů“), musí reagovat na určité povinnosti, včetně informování subjektů údajů a získání souhlasu, pokud souhlas tvoří právní základ pro zpracování.
Vzhledem k tomu, že zpracování bude založeno na zásadách zákonnosti, správnosti a transparentnosti, minimalizace a omezení uchovávání údajů, přesnosti, integrity a důvěrnosti, ve světle výše uvedeného vám Tannus Italia poskytuje následující informace. 

Správce údajů Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (sídlo)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (ústředí
Na.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Pověřenec pro ochranu osobních údajů c/o Tannus Italia Srl,
Ing. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

DATA POSKYTOVANÁ DOBROVOLNĚ UŽIVATELEM


Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání zpráv na kontaktní adresy Tannus Italia, jakož i vyplňování a přeposílání formulářů dostupných na stránce zahrnuje získání kontaktních údajů odesílatele nezbytných pro zodpovězení žádostí a jakýchkoli osobních údajů obsažených v komunikace. Konkrétní informace jsou zveřejněny na stránkách připravených pro poskytování konkrétních služeb.


NAVIGAČNÍ ÚDAJE
Systémy IT a softwarové postupy používané k provozování tohoto webu během běžného provozu získávají některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů.
Tato kategorie údajů zahrnuje následující údaje:

 •  IP adresy zařízení používaných uživateli;
 • Datum a čas, kdy byla žádost přijata;
 • Adresy v zápisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator).
 • Požadované zdroje;
 • Číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chyba atd.);
 • size bajtu odpovědi;
 • URI/URL adresa zdrojové stránky (referrer);
 • Identifikační řetězec prohlížeče (user agent).


Tyto údaje se neuchovávají déle než 15 dní, poté jsou automaticky smazány (aniž by tím byla dotčena potřeba, aby soudní orgán zjistil trestné činy). Údaje nezbytné pro používání webových služeb jsou dále zpracovávány anonymně za účelem kontroly správného fungování nabízených služeb.


COOKIES
Soubory cookie jsou textové řetězce vytvořené serverem a uložené na pevném disku počítače nebo na jakémkoli zařízení používaném pro přístup k internetu (smartphony, tablety atd.), které jsou poté znovu zvažovány při následných přístupech k internetu stejným zařízením. Soubory cookie umožňují shromažďovat informace o navigaci uživatele na webu, například si zapamatovat jeho jazykové preference nebo měnu použitou k nákupu, a navrhnout je znovu při příští návštěvě, aby se usnadnilo používání webu a zlepšilo se uživateli Zkušenosti. Soubory cookie mohou být trvale uloženy v počítači uživatele a mohou mít proměnlivou dobu trvání (takzvané trvalé soubory cookie) nebo mohou dokonce zmizet po zavření prohlížeče nebo mít omezenou dobu trvání (takzvané soubory cookie relace). Soubory cookie může instalovat web, který uživatel navštěvuje (takzvané soubory cookie první strany), nebo je mohou nainstalovat jiné weby (takzvané soubory cookie třetích stran).
Tento web používá soubory cookie první strany, soubory cookie třetích stran a další podobné technologie, jak je popsáno níže.


Technické soubory cookie pro navigaci a funkčnost: (právní základ zpracování: smlouva) jedná se o soubory cookie první strany, relační i trvalé , jehož cílem je umožnit bezpečnou a efektivní navigaci a používání stránek webu a zlepšit poskytované služby. Tyto soubory cookie například umožňují rozpoznání vybraného jazyka a země, ze které se připojení uskutečňuje. Tyto soubory cookie vás poznají, když se znovu přihlásíte, vyhnete se tak nutnosti pokaždé znovu zadávat své údaje a zlepšují navigaci
Zkušenosti.


Profilovací soubory cookie: (právní základ zpracování: souhlas) profilovací soubory cookie umožňují zaznamenávat preference zjištěné při každé návštěvě a vytvářet tak profily, které umožňují odesílání zpráv, které více odpovídají preferencím a zájmům uživatele, například tím, že vám umožňují rychleji zobrazit produkty, které uživatel hledá, nebo jim nabízet obsah, který je v souladu s jeho preferencemi. Web také používá profilovací soubory cookie třetích stran k zobrazení návrhů správce dat uživatelům, když navštíví jiné weby (retargeting).


Analytické soubory cookie: (Právní základ zpracování: souhlas) Správce používá soubory cookie ke generování statistik o používání webových stránek (např. , o používání služeb, nejnavštěvovanějších stránkách, počtu návštěvníků za hodinu nebo denně, zeměpisných oblastech původu atd.) Tato služba byla nakonfigurována tak, aby shromažďovala osobní údaje, ve kterých je část IP adresy návštěvníků co nejdříve anonymizována. jak je přijato ze sítě a před uložením nebo zpracováním.


Sociální soubory cookie: Na stránkách se používají soubory cookie třetích stran, které uživatelům umožňují interakci se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram, Twitter, ...) a zejména ke sdílení obsahu z webů prostřednictvím stejných sociálních sítí. V okamžiku přístupu na kteroukoli stránku webu je k dispozici banner, který obsahuje stručné informační oznámení a shromažďuje a registruje se souhlas s používáním souborů cookie. Různé soubory cookie a doba jejich zapůjčení jsou uvedeny ve sbírce souhlasu
prapor.


COOKIES TŘETÍCH STRAN
Návštěvou webu můžete přijímat soubory cookie z webů spravovaných jinými organizacemi („třetí strany“). Pokud jde o weby, soubory cookie třetích stran jsou vyžadovány widgety pro používání služeb nabízených weby třetích stran: kalendáře google, mapy google, vkládání videí nahraných na platformu YouTube, vkládání zvukových souborů nahraných na Spreaker plošina.

Správa osobních údajů shromážděných třetími stranami se řídí příslušnými informacemi dostupnými na příslušných webových stránkách:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


Pro institucionální stránky nabízejí Facebook a Instagram řadu analytických nástrojů, ze kterých lze čerpat souhrnná data, která pomáhají pochopit, jak lidé interagují. Meta Platforms Ireland Limited, společnost, která nabízí Facebook a Instagram, pak získává data od subjektů, které si prohlížejí profilové stránky Tannus Italia, které by jinak neinteragovaly se sociálními médii. Pokud jde o zpracování statistických údajů profilových stránek Tannus Italia, Tannus Italia a Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") jsou společnými správci. Podobně, pokud jde o zahrnutí facebookového tlačítka „to se mi líbí“ na stránkách webu, které uživatelům umožňuje sdílet své preference na sociálních sítích, musí být Tannus Italia a Meta rovněž považovány za „společné správce“ pro operace shromažďování údajů, nikoli pro posběrné zpracování provozované společností Meta. 


Na tomto odkazu (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) si můžete prohlédnout dodatek o správci zpracování údajů, který uvádí rozdělení odpovědností Facebook Ireland a Tannus Italia, správce Facebooku a
stránky Instagramu. 

Na stránce https://www.facebook.com/about/privacy/update si můžete přečíst prohlášení o zásadách Meta Products a najít mimo jiné následující informace:

 • Jaké typy informací shromažďují;
 • Jak Meta Products takové informace používá;
 • Jak jsou tyto informace sdíleny;
 • Právní základy pro zpracování údajů;
 • Jak uplatnit práva daná GDPR;
 • Kontaktní údaje Meta pro otázky ochrany osobních údajů;
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro Meta;
 • práva návštěvníků Facebooku a Instagramu podle GDPR;
 • Doba uchovávání údajů;

Na této stránce (https://www.facebook.com/policies/cookies/) si můžete přečíst Zásady používání souborů cookie společnosti Meta.


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ NEMÁ EU
Správce údajů využívá profesionální služby nabízené některými dodavateli, kteří jsou přiměřeně kvalifikováni jako zpracovatelé údajů. To může vést k přenosu dat mimo EU, ale pouze:

 • Do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí Evropské komise nebo úřadu o přiměřenosti (článek 45 GDPR);
 • V zemích mimo EHP jsou po podepsání standardních smluvních doložek (Standardní smluvní doložky) přijatých/schválených Evropskou komisí podle čl. 46, 2, písm. c) ad). V případě, že se tak stane, kopie záruk uvedených v čl. 46, odst. 2, písm. c) ad), přijaté správcem údajů, lze získat napsáním e-mailu DPO;
 • Směrem k subjektům, které mají mezinárodní strukturu a které zajistily na úrovni skupiny podepsání specifických Závazných podnikových pravidel podle čl. 47 GDPR;
 • Pokud subjekt údajů při plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření udělil svůj výslovný souhlas ke zjištění nebo obhajobě práva u soudu, na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiných osob a subjekt údajů nemůže udělit jeho souhlas (článek 49 GDPR).


PRÁVA PŘEDMĚTU ÚDAJŮ (GDPR ČL. 15-22)
Subjekty údajů mají právo být Správcem informovány, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a případně požadovat přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu a výmaz nebo právo omezit účely zpracování údajů, které se jich týkají. nebo vznést námitku proti jejich zpracování ̶, pokud to kromě výkonu práva na přenositelnost údajů nevyžaduje zákon ̶.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
Stačí kontaktovat správce údajů prostřednictvím PEC. Každý subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorových úřadů. Subjekty údajů mohou také bránit registraci souborů cookie na svém pevném disku tím, že nakonfigurují prohlížeč tak, aby je zakázal.


Níže jsou uvedeny odkazy, kde lze nalézt informace o metodách nabízených hlavními prohlížeči:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
smazat-cookies;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Chcete-li získat informace o souborech cookie uložených ve vašem terminálu a jednotlivě je zakázat, doporučujeme vám navštívit následující stránku:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Jakékoli soubory cookie již uložené na pevném disku lze kdykoli smazat.
Po této operaci však nemusí být některé funkce webových stránek provedeny
správně.


poslední aktualizace: 01/02/2023