Cookie Policy

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

PREMISE

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»), αυτή η σελίδα περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
χρήστες που συμβουλεύονται τον ιστότοπο που έχει παράσχει Tannus Italia Srl (εφεξής «Tannus Italia») για τους θεσμικούς της σκοπούς. Αυτή η πληροφορία
δεν σχετίζεται με άλλους ιστότοπους, σελίδες ή διαδικτυακές υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω συνδέσμων υπερκειμένου που μπορεί να δημοσιευτούν στους ιστότοπους αλλά αναφέρονται σε πόρους
εκτός των τομέων:

https://www.tannus.eu/

Μετά από διαβούλευση με τον ιστότοπο, τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία, δηλαδή δεδομένα που σχετίζονται με ταυτοποιημένα ή αναγνωρίσιμα άτομα, και αυτό συνεπάγεται την ανάγκη, για όσους αποφασίζουν για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας ("Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων"), να ανταποκριθούν σε ορισμένες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων και της λήψης συναίνεσης, όπου η τελευταία αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.
Δεδομένου ότι η επεξεργασία θα βασίζεται στις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας και της διαφάνειας, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού των δεδομένων
διατήρηση, ακρίβεια, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα, υπό το φως των παραπάνω, Tannus Italia σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Tannus Italia Srl,
Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (Εγγεγραμμένο γραφείο)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (Op. Headquarters)
Τηλ: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων c/o Tannus Italia Srl,
Eng. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις επικοινωνίας Tannus Italia, καθώς και η συμπλήρωση και η προώθηση των φορμών που διατίθενται στον ιστότοπο συνεπάγονται την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του αποστολέα που είναι απαραίτητα για την ανταπόκριση σε αιτήματα και τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται
στις επικοινωνίες. Συγκεκριμένες πληροφορίες δημοσιεύονται στις σελίδες που προετοιμάζονται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 •  Διευθύνσεις IP των συσκευών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες·
 • Ημερομηνία και ώρα παραλαβής του αιτήματος·
 • Οι διευθύνσεις στο URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) σημειογραφία των Ζητούμενων πόρων.
 • Ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.).
 • Το μέγεθος byte της απόκρισης.
 • Διεύθυνση URI/URL της αρχικής σελίδας (παραπομπή).
 • Συμβολοσειρά αναγνώρισης προγράμματος περιήγησης (πράκτορας χρήστη).

Αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 15 ημέρες, μετά από τις οποίες διαγράφονται αυτόματα (με την επιφύλαξη τυχόν ανάγκης της δικαστικής αρχής να
διαπιστώνει ποινικά αδικήματα). Επιπλέον, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών ιστού υποβάλλονται σε επεξεργασία ανώνυμα προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή
λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών.


ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Τα cookie είναι συμβολοσειρές κειμένου που δημιουργούνται από έναν διακομιστή και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (έξυπνα τηλέφωνα, tablet, κ.λπ.), οι οποίες στη συνέχεια επανεξετάζονται σε επόμενες προσβάσεις στο Διαδίκτυο από την ίδια συσκευή. Τα cookies επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση ενός χρήστη σε έναν ιστότοπο, για παράδειγμα να θυμούνται τις προτιμήσεις γλώσσας ή το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για μια αγορά και να το προτείνουν ξανά στην επόμενη επίσκεψη, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του ιστότοπου και να βελτιωθεί ο χρήστης εμπειρία. Τα cookie μπορούν να αποθηκευτούν μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και μπορεί να έχουν μεταβλητή διάρκεια (τα λεγόμενα μόνιμα cookie) ή μπορεί ακόμη και να εξαφανιστούν με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης ή να έχουν περιορισμένη διάρκεια (τα λεγόμενα cookie περιόδου λειτουργίας). Τα cookie μπορούν να εγκατασταθούν από τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης (τα λεγόμενα cookie πρώτου μέρους) ή μπορούν να εγκατασταθούν από άλλους ιστοτόπους (τα λεγόμενα cookie τρίτου μέρους).
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie πρώτου κατασκευαστή, cookie τρίτου μέρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως περιγράφεται παρακάτω.


Τεχνικά cookie για πλοήγηση και λειτουργικότητα: (νομική βάση της επεξεργασίας: σύμβαση) αυτά είναι cookie πρώτου κατασκευαστή, τόσο περιόδου λειτουργίας όσο και μόνιμα , με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση και χρήση των σελίδων του ιστότοπου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτά τα
Τα cookie, για παράδειγμα, επιτρέπουν την αναγνώριση της επιλεγμένης γλώσσας και της χώρας από την οποία πραγματοποιείται η σύνδεση. Αυτά τα cookie σας αναγνωρίζουν όταν συνδέεστε ξανά, αποφεύγοντας την ανάγκη να εισαγάγετε ξανά τα στοιχεία σας κάθε φορά και βελτιώνουν την εμπειρία πλοήγησης.

Cookies προφίλ: (νομική βάση της επεξεργασίας: συναίνεση) τα cookies προφίλ σάς επιτρέπουν να καταγράφετε τις αναφορές που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης και έτσι να δημιουργείτε προφίλ που επιτρέπουν την αποστολή μηνυμάτων που συνάδουν περισσότερο με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη, για παράδειγμα, επιτρέποντάς σας να προβάλλετε τα προϊόντα που αναζητά ο χρήστης πιο γρήγορα ή να τους προσφέρετε περιεχόμενο που είναι σύμφωνο με τις προτιμήσεις του. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookie προφίλ τρίτων για την εμφάνιση των προτάσεων του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στους χρήστες όταν επισκέπτονται άλλους ιστοτόπους (επαναστόχευση).

Αναλυτικά cookie: (Νομική βάση επεξεργασίας: συναίνεση) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί cookies για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (για παράδειγμα , σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, τις σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, τον αριθμό των επισκεπτών ανά ώρα ή την ημέρα, τις γεωγραφικές περιοχές προέλευσης κ.λπ.) Αυτή η υπηρεσία έχει διαμορφωθεί ώστε να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στα οποία ένα τμήμα της διεύθυνσης IP των επισκεπτών είναι ανώνυμα το συντομότερο όπως λαμβάνεται από το δίκτυο και πριν από την αποθήκευση ή την επεξεργασία.

Cookies κοινωνικής δικτύωσης: cookie τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους για να επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, ...) και ειδικότερα για κοινή χρήση περιεχομένου από τους ιστότοπους μέσω των ίδιων κοινωνικών δικτύων. Κατά τη στιγμή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου, υπάρχει ένα Banner που περιέχει μια σύντομη πληροφοριακή ειδοποίηση και η συγκατάθεση για τη χρήση cookies συλλέγεται και καταχωρείται. Τα διαφορετικά cookies και ο χρόνος ενοικίασής τους παρουσιάζονται στο banner συλλογής συναίνεσης.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Επισκεπτόμενοι έναν ιστότοπο, μπορείτε να λαμβάνετε cookie από ιστότοπους που διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί ("τρίτα μέρη"). Όσον αφορά τους ιστότοπους, τα cookie τρίτων ζητούνται από γραφικά στοιχεία για τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από ιστότοπους τρίτων: ημερολόγια google, χάρτες google, ενσωμάτωση βίντεο που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα YouTube, ενσωμάτωση αρχείων ήχου που ανεβαίνουν στο Spreaker πλατφόρμα.

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τρίτα μέρη διέπεται από τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους αντίστοιχους ιστότοπους:

• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it

Για τις σελίδες ιδρυμάτων, το Facebook και το Instagram προσφέρουν μια ποικιλία αναλυτικών εργαλείων από τα οποία αντλούνται συγκεντρωτικά δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι. Στη συνέχεια, η Meta Platforms Ireland Limited, η εταιρεία που προσφέρει το Facebook και το Instagram, λαμβάνει δεδομένα από άτομα που βλέπουν σελίδες προφίλ Tannus Italia που διαφορετικά δεν θα αλληλεπιδρούσαν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των σελίδων προφίλ Tannus Italia, Tannus Italia και Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") είναι από κοινού ελεγκτές. Ομοίως, όσον αφορά τη συμπερίληψη του κουμπιού "μου αρέσει" στις σελίδες του ιστότοπου που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται τις προτιμήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, Tannus Italia και η Meta πρέπει επίσης να θεωρούνται "κοινοί ελεγκτές" για τις εργασίες συλλογής δεδομένων, όχι για μετασυλλεκτική επεξεργασία που διαχειρίζεται η Meta. 

Σε αυτόν τον σύνδεσμο (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) μπορείτε να συμβουλευτείτε το παράρτημα στον ελεγκτή επεξεργασίας δεδομένων που υποδεικνύει την κατανομή των ευθυνών του Facebook Ireland και Tannus Italia, διαχειριστή των σελίδων Facebook και Instagram. 

Στη σελίδα https://www.facebook.com/about/privacy/update μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση πολιτικής Meta Products και να βρείτε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τι είδους πληροφορίες συλλέγουν.
 • Πώς η Meta Products χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.
 • Πώς μοιράζονται αυτές οι πληροφορίες.
 • Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων·
 • Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται από τον GDPR.
 • Στοιχεία επικοινωνίας της Meta για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων·
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για το Meta.
 • Δικαιώματα επισκεπτών Facebook και Instagram βάσει του GDPR.
 • Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων.

Σε αυτήν τη σελίδα (https://www.facebook.com/policies/cookies/) μπορείτε να συμβουλευτείτε την Cookie Policy της Meta.


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κάνει χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται από ορισμένους προμηθευτές, με επαρκή εξειδίκευση ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
δεδομένα που μεταφέρονται εκτός ΕΕ αλλά μόνο:

 • Σε χώρες που υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Αρχή (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ).
 • Σε χώρες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, μετά την υπογραφή των τυπικών συμβατικών ρητρών (Standard Contractual Clauses) που υιοθετήθηκαν/εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο. 46, 2, έστω. γ) και δ). Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, αντίγραφο των εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθ. 46, παρ. 2, ας. γ) και δ), που έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να ληφθούν με γραπτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΥΠΔ.
 • Για θέματα που έχουν διεθνή δομή και έχουν προβλέψει την υπογραφή, σε επίπεδο ομίλου, συγκεκριμένων Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων, σύμφωνα με το άρθρ. 47 του ΓΚΠΔ·
 • Εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, κατά την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων, να εξακριβώσει ή να υπερασπιστεί ένα δικαίωμα στο δικαστήριο, να προστατεύσει τα ζωτικά συμφέροντα ενός υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων και το υποκείμενο των δεδομένων δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του/της (άρθρο 49 του ΓΚΠΔ).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR ARTS. 15-22)

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εάν υφίστανται επεξεργασία ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και, ενδεχομένως, να ζητούν πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή να περιορίζουν τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους ̶ εάν αυτό δεν απαιτείται από το νόμο ̶ επιπλέον από την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της. Αρκεί να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω PEC. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στις εποπτικές αρχές. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν επίσης να αντιταχθούν στην εγγραφή cookie στον σκληρό τους δίσκο διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να τα απενεργοποιεί.

Παρακάτω είναι οι σύνδεσμοι όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους που προσφέρονται από τα κύρια προγράμματα περιήγησης:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies;
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 
 • Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο τερματικό σας και για να τα απενεργοποιήσετε μεμονωμένα, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

Οποιαδήποτε cookies είναι ήδη αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Μετά από αυτήν τη λειτουργία, ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά.


Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2023