Politika kolačića

Informacije o obradi osobnih podataka korisnika stranice, sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679

PREMISA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu "Uredba" ili "GDPR"), ova stranica opisuje kako obrađivati osobne podatke korisnika koji posjećuju web stranicu koju Tannus Italia Srl (u daljnjem tekstu "Tannus Italia") osigurao za svoje institucionalne svrhe. Ove informacije ne odnose se na druga mjesta, stranice ili online usluge dostupne putem hipertekstualnih veza koje mogu biti objavljene na stranicama, ali se odnose na resurse izvan domena:
https://www.tannus.eu/.

Nakon pregleda stranice, podaci ispitanika mogu se obrađivati, tj. podaci koji se odnose na identificirane ili pojedince koje je moguće identificirati, a to podrazumijeva potrebu, za one koji odlučuju o svrhama i metodama obrade ("Voditelji obrade podataka"), da odgovore određene obveze, uključujući informiranje ispitanika i dobivanje privole, gdje potonja predstavlja pravnu osnovu za obradu.
S obzirom da će se obrada temeljiti na načelima zakonitosti, ispravnosti i transparentnosti, minimiziranja i ograničenja zadržavanja podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti, u svjetlu gore navedenog, Tannus Italia Vam dostavlja sljedeće informacije. 

Kontrolor podataka Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (registrirani ured)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (sjedište
Na.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Službenik za zaštitu podataka c/o Tannus Italia Srl,
ing. Fabrizio Bottacin, dr. sc.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

PODATKE KOJE JE KORISNIK DOBROVOLJNO DOSTAVIO


Neobavezno, izričito i dobrovoljno slanje poruka na kontakt adrese Tannus Italia, kao i popunjavanje i prosljeđivanje obrazaca dostupnih na stranici uključuje prikupljanje kontakt podataka pošiljatelja koji su potrebni za odgovor na zahtjeve, te svih osobnih podataka uključenih u komunikacije. Konkretne informacije objavljuju se na stranicama pripremljenim za pružanje konkretnih usluga.


NAVIGACIJSKI PODACI
Tijekom normalnog rada, IT sustavi i softverske procedure koje se koriste za rad ove stranice prikupljaju neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju internetskih komunikacijskih protokola.
Ova kategorija podataka uključuje sljedeće:

 •  IP adrese uređaja koje koriste korisnici;
 • Datum i vrijeme kada je zahtjev primljen;
 • Adrese u zapisu URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
 • Traženi resursi;
 • Brojčani kod koji označava stanje odgovora koji je dao poslužitelj (uspješno, greška, itd.);
 • size bajta odgovora;
 • URI/URL adresa izvorne stranice (referrer);
 • Identifikacijski niz preglednika (korisnički agent).


Ovi podaci ne traju dulje od 15 dana, nakon čega se automatski brišu (ne dovodeći u pitanje bilo kakvu potrebu pravosudnog tijela za utvrđivanjem kaznenih djela). Nadalje, podaci potrebni za korištenje web usluga obrađuju se anonimno kako bi se provjerilo pravilno funkcioniranje ponuđenih usluga.


KOLAČIĆI
Kolačići su tekstualni nizovi koje kreira poslužitelj i pohranjuju na tvrdom disku računala ili na bilo kojem uređaju koji se koristi za pristup internetu (pametni telefoni, tableti, itd.) koji se zatim preispituju u sljedećim pristupima internetu putem istog uređaja. Kolačići omogućuju prikupljanje informacija o korisnikovoj navigaciji na web-mjestu, na primjer kako bi zapamtili njihove jezične postavke ili valutu korištenu za kupnju i ponovno ih predložili prilikom sljedećeg posjeta kako bi se olakšalo korištenje web-mjesta i poboljšalo korisničko iskustvo. Kolačići mogu biti trajno pohranjeni na računalu korisnika i mogu imati promjenjivo trajanje (tzv. trajni kolačići) ili mogu čak nestati nakon zatvaranja preglednika ili imati ograničeno trajanje (tzv. kolačići sesije). Kolačiće može instalirati web-mjesto koje korisnik posjećuje (tzv. kolačići prve strane) ili ih mogu instalirati druga web-mjesta (tzv. kolačići treće strane).
Ova web stranica koristi kolačiće prve strane, kolačiće treće strane i druge slične tehnologije, kako je opisano u nastavku.


Tehnički kolačići za navigaciju i funkcionalnost: (pravna osnova obrade: ugovor) ovo su kolačići prve strane, sesijski i trajni , s ciljem omogućavanja sigurne i učinkovite navigacije i korištenja stranica web-mjesta te poboljšanja pruženih usluga. Ovi kolačići, primjerice, omogućuju prepoznavanje odabranog jezika i zemlje iz koje se povezuje. Ovi kolačići vas prepoznaju kada se ponovno prijavite, izbjegavaju potrebu da svaki put ponovno unosite svoje podatke i poboljšavaju navigaciju
iskustvo.


Kolačići za profiliranje: (pravna osnova obrade: pristanak) kolačići za profiliranje omogućuju vam da zabilježite postavke otkrivene tijekom svakog posjeta i na taj način stvorite profili koji omogućuju slanje poruka koje su više u skladu s preferencijama i interesima korisnika, na primjer, omogućujući vam da brže pregledate proizvode koje korisnik traži ili da im ponudite sadržaj koji je u skladu s njihovim preferencijama. Web-mjesto također koristi kolačiće za profiliranje treće strane za prikaz prijedloga voditelja obrade podataka korisnicima kada posjećuju druga mjesta (ponovno ciljanje).


Analitički kolačići: (Pravna osnova obrade: pristanak) Kontrolor koristi kolačiće za generiranje statistike o korištenju web stranice (npr. , o korištenju usluga, najposjećenijim stranicama, broju posjetitelja po satu ili dnevno, geografskim područjima porijekla, itd.) Ova usluga je konfigurirana za prikupljanje osobnih podataka u kojima se dio IP adrese posjetitelja anonimizira čim prije dok se prima s mreže i prije pohranjivanja ili obrade.


Društveni kolačići: kolačići trećih strana koriste se na stranicama kako bi korisnicima omogućili interakciju s društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, ...), a posebno za dijeljenje sadržaja s mjesta putem istih društvenih mreža. U trenutku pristupa bilo kojoj stranici web-mjesta nalazi se Banner koji sadrži kratku informativnu obavijest te se prikuplja i registrira privolu za korištenje kolačića. Različiti kolačići i njihovo vrijeme posudbe prikazani su u zbirci privola
transparent.


KOLAČIĆI TREĆIH STRANA
Posjetom web-mjestu možete primati kolačiće s web-mjesta kojima upravljaju druge organizacije ("treće strane"). Što se tiče web-mjesta, widgeti traže kolačiće trećih strana za korištenje usluga koje nude web-mjesta trećih strana: google kalendari, google karte, ugradnja videozapisa prenesenih na platformu YouTube, ugradnja audio datoteka učitanih na Spreaker platforma.

Upravljanje osobnim podacima koje prikupljaju treće strane regulirano je relevantnim informacijama dostupnim na odgovarajućim web stranicama:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


Za institucionalne stranice, Facebook i Instagram nude niz analitičkih alata iz kojih se mogu izvući skupni podaci koji pomažu u razumijevanju načina na koji ljudi komuniciraju. Meta Platforms Ireland Limited, tvrtka koja nudi Facebook i Instagram, zatim prima podatke od subjekata koji gledaju stranice profila Tannus Italia, a koji inače ne bi komunicirali s društvenim medijima. S obzirom na obradu statističkih podataka stranica profila Tannus Italia, Tannus Italia i Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") su zajednički kontrolori. Slično tome, s obzirom na uključivanje Facebook gumba "sviđa mi se" na stranicama web stranice koji korisnicima omogućuje dijeljenje svojih preferencija na društvenim mrežama, Tannus Italia i Meta također se moraju smatrati "zajedničkim voditeljima" za operacije prikupljanja podataka, a ne za obrada nakon prikupljanja kojom upravlja Meta. 


Na ovoj poveznici (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) možete pogledati dodatak o voditelju obrade podataka koji ukazuje na podjelu odgovornosti Facebook Ireland i Tannus Italia, administratora Facebooka i
Instagram stranice. 

Na stranici https://www.facebook.com/about/privacy/update možete pogledati izjavu o politici Meta proizvoda i pronaći, između ostalog, sljedeće informacije:

 • Koje vrste informacija prikupljaju;
 • Kako Meta Products koristi takve informacije;
 • Kako se te informacije dijele;
 • Pravne osnove za obradu podataka;
 • Kako ostvariti prava predviđena GDPR-om;
 • Kontakt podaci Mete za pitanja zaštite osobnih podataka;
 • Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka za Metu;
 • Prava posjetitelja Facebooka i Instagrama prema GDPR-u;
 • Razdoblje čuvanja podataka;

Na ovoj stranici (https://www.facebook.com/policies/cookies/) možete pogledati Metinu Politiku kolačića.


PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U ZEMLJE IZVAN EU
Voditelj obrade podataka koristi profesionalne usluge koje nude neki dobavljači, adekvatno kvalificirani kao izvršitelji obrade podataka. To može rezultirati prijenosom podataka izvan EU-a, ali samo:

 • Za zemlje koje podliježu odluci Europske komisije ili Tijela o primjerenosti (članak 45. GDPR-a);
 • U zemljama koje se nalaze izvan EGP-a, nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (Standardne ugovorne klauzule) usvojenih/odobrenih od strane Europske komisije sukladno čl. 46, 2, let. c) i d). U slučaju da se to dogodi, presliku jamstava iz čl. 46, st. 2, let. c) i d), koje je usvojio Voditelj obrade podataka, mogu se dobiti pisanjem e-pošte DPO-u;
 • Prema subjektima koji imaju međunarodnu strukturu i koji su predvidjeli potpisivanje, na razini grupe, posebnih Obvezujućih korporativnih pravila, prema čl. 47. GDPR-a;
 • Ako je ispitanik dao svoju izričitu privolu, u izvršavanju ugovora ili predugovornih mjera, za utvrđivanje ili obranu prava na sudu, za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili drugih osoba, a nositelj podataka ne može dati njegov/njezin pristanak (članak 49. GDPR-a).


PRAVA SUBJEKATA PODATAKA (GDPR, ČL. 15-22)
Ispitanici imaju pravo od voditelja obrade obavijestiti o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njih odnose ili ne i, potencijalno, zatražiti pristup, ispravak i brisanje svojih osobnih podataka ili ograničiti svrhe obrade podataka koji se odnose na njima ili da se usprotive njihovoj obradi ̶ ako to nije propisano zakonom ̶ uz ostvarivanje svog prava na prenosivost podataka.
Ispitanik u bilo kojem trenutku ima pravo povući svoju privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole dane prije nego što je ona povučena.
Dovoljno je kontaktirati Voditelja obrade putem PEC-a. Svaki subjekt podataka također ima pravo podnijeti pritužbu nadzornim tijelima. Ispitanici se također mogu usprotiviti registraciji kolačića na svom tvrdom disku tako da konfiguriraju preglednik da ih onemogući.


U nastavku su veze na kojima se mogu pronaći informacije o metodama koje nude glavni preglednici:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
brisanje-kolačića;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Za informacije o kolačićima pohranjenim na vašem terminalu i kako biste ih pojedinačno onemogućili, preporučujemo da posjetite sljedeću stranicu:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Svi kolačići koji su već pohranjeni na tvrdom disku mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku.
Nakon ove radnje, međutim, neke funkcije web stranica možda neće biti izvedene
ispravno.


zadnje ažuriranje: 02.01.2023