Cookie beleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de site, overeenkomstig artikel 13 van (EU) Verordening 2016/679

STELLING

In overeenstemming met (EU) Verordening 2016/679 (hierna "Verordening" of "AVG") beschrijft deze pagina hoe de persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt van gebruikers die de website raadplegen die Tannus Italia Srl (hierna "Tannus Italia") heeft voorzien voor haar institutionele doeleinden. Deze informatie heeft geen betrekking op andere sites, pagina's of onlinediensten die toegankelijk zijn via hyperlinks die op de sites kunnen worden gepubliceerd, maar verwijst naar bronnen buiten de domeinen:
https://www.tannus.eu/.

Na raadpleging van de site kunnen gegevens van betrokkenen worden verwerkt, d.w.z. gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare individuen, en dit brengt de noodzaak met zich mee voor degenen die beslissen over de doeleinden en methoden van verwerking ('gegevensbeheerders') om te reageren op bepaalde verplichtingen, waaronder het informeren van betrokkenen en het verkrijgen van toestemming, waarbij dit laatste de wettelijke basis voor verwerking vormt.
Aangezien de verwerking gebaseerd zal zijn op de principes van legaliteit, correctheid en transparantie, minimalisering en beperking van het bewaren van gegevens, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, verstrekt Tannus Italia u in het licht van het bovenstaande de volgende informatie. 

Gegevensbeheerder Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (statutaire zetel)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (hoofdkantoor
Op.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Functionaris voor gegevensbescherming c/o Tannus Italia Srl,
Ing. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

GEGEVENS DIE VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN VERSTREKT


Het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van berichten naar de contactadressen Tannus Italia, evenals het invullen en doorsturen van de op de site beschikbare formulieren, impliceert het verkrijgen van de contactgegevens van de afzender die nodig zijn om op verzoeken te reageren, en van eventuele persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de communicatie. Specifieke informatie wordt gepubliceerd op de pagina's die zijn opgesteld voor het aanbieden van specifieke diensten.


NAVIGATIEGEGEVENS
Tijdens hun normale werking verwerven de IT-systemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te exploiteren een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Deze categorie gegevens omvat het volgende:

 •  IP-adressen van apparaten die door gebruikers worden gebruikt;
 • Datum en tijdstip waarop het verzoek is ontvangen;
 • De adressen in URI/URL-notatie (Uniform Resource Identifier/Locator) van de
 • Gevraagde middelen;
 • De numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.);
 • De size van het antwoord;
 • URI/URL-adres van de bronpagina (verwijzer);
 • Browseridentificatiereeks (user-agent).


Deze gegevens blijven niet langer dan vijftien dagen bewaard, waarna ze automatisch worden verwijderd (zonder afbreuk te doen aan de eventuele noodzaak voor de rechterlijke autoriteit om strafbare feiten vast te stellen). Verder worden gegevens die nodig zijn voor het gebruik van webdiensten anoniem verwerkt om de goede werking van de aangeboden diensten te controleren.


KOEKJES
Cookies zijn tekstreeksen die door een server worden gemaakt en worden opgeslagen op de harde schijf van de computer of op elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot internet (smartphones, tablets, enz.), en die vervolgens worden heroverwogen bij volgende internettoegangen door hetzelfde apparaat. Cookies maken het mogelijk dat informatie wordt verzameld over de navigatie van een gebruiker op een site, bijvoorbeeld om zijn taalvoorkeuren of de valuta die wordt gebruikt voor een aankoop te onthouden, en deze bij het volgende bezoek opnieuw voor te stellen om het gebruik van de site te vergemakkelijken en de gebruiker te verbeteren ervaring. Cookies kunnen permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en een variabele duur hebben (zogenaamde permanente cookies), zelfs verdwijnen bij het sluiten van de browser of een beperkte duur hebben (zogenaamde sessiecookies). Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de site die de gebruiker bezoekt (zogenaamde first-party cookies) of kunnen worden geïnstalleerd door andere websites (zogenaamde third-party cookies).
Deze website maakt gebruik van first-party cookies, third-party cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven.


Technische cookies voor navigatie en functionaliteit: (wettelijke basis van de verwerking: contract) dit zijn first-party cookies, zowel sessie- als persistent , gericht op het mogelijk maken van een veilige en efficiënte navigatie en gebruik van de pagina's van de site, en om de geleverde diensten te verbeteren. Deze cookies maken bijvoorbeeld de herkenning mogelijk van de geselecteerde taal en het land van waaruit de verbinding plaatsvindt. Deze cookies herkennen u wanneer u opnieuw inlogt, zodat u uw gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren en verbeteren de navigatie
ervaring.


Profilingcookies: (wettelijke basis van de verwerking: toestemming) Met profileringscookies kunt u de tijdens elk bezoek gedetecteerde voorkeuren registreren en zo profielen waarmee berichten kunnen worden verzonden die beter aansluiten bij de voorkeuren en interesses van de gebruiker, bijvoorbeeld doordat u sneller de producten kunt bekijken waar de gebruiker naar op zoek is, of door hen inhoud aan te bieden die aansluit bij hun voorkeuren. De website maakt ook gebruik van profileringscookies van derden om de voorstellen van de gegevensbeheerder aan de gebruikers weer te geven wanneer zij andere sites bezoeken (retargeting).


Analytische cookies: (Rechtsgrondslag: toestemming) De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om statistieken te genereren over het gebruik van de website (bijvoorbeeld , over het gebruik van de diensten, de meest bezochte pagina's, aantal bezoekers per uur of per dag, geografische gebieden van herkomst, enz.) Deze dienst is geconfigureerd om persoonlijke gegevens te verzamelen waarin een deel van het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd zodra zodra het wordt ontvangen van het netwerk en voordat het wordt opgeslagen of verwerkt.


Sociale cookies: op de sites worden cookies van derden gebruikt om gebruikers in staat te stellen te communiceren met sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, ...) en in het bijzonder om inhoud van de sites te delen via dezelfde sociale netwerken. Op het moment dat u een pagina van de site bezoekt, is er een banner met een korte informatieve mededeling en wordt de toestemming voor het gebruik van cookies verzameld en geregistreerd. De verschillende cookies en hun bewaartijd worden weergegeven in de toestemmingsverzameling
spandoek.


COOKIES VAN DERDEN
Door een website te bezoeken, kunt u cookies ontvangen van sites die worden beheerd door andere organisaties (“derde partijen”). Wat sites betreft, worden cookies van derden gevraagd door widgets voor het gebruik van diensten die worden aangeboden door sites van derden: google agenda's, google maps, embedden van video's geüpload naar het YouTube-platform, embedden van audiobestanden geüpload naar de Spreaker platform.

Het beheer van persoonlijke gegevens verzameld door derden wordt beheerst door de relevante informatie die beschikbaar is op de respectieve websites:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


Voor institutionele pagina's bieden Facebook en Instagram een verscheidenheid aan analytische hulpmiddelen waaruit geaggregeerde gegevens kunnen worden gehaald die helpen begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan. Meta Platforms Ireland Limited, het bedrijf dat Facebook en Instagram aanbiedt, ontvangt vervolgens gegevens van personen die de profielpagina's van Tannus Italia bekijken en die anders geen interactie zouden hebben met sociale media. Met betrekking tot de verwerking van de statistische gegevens van de profielpagina's van Tannus Italia, Tannus Italia en Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Op dezelfde manier moeten Tannus Italia en Meta, met betrekking tot de opname van de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook op de pagina’s van de website waarmee gebruikers hun voorkeuren op sociale netwerken kunnen delen, ook worden beschouwd als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ voor gegevensverzamelingsactiviteiten, niet voor verwerking na de verzameling uitgevoerd door Meta. 


Via deze link (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) kunt u de bijlage over de verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, waarin de verdeling van de verantwoordelijkheden van Facebook Ireland en Tannus Italia, beheerder van Facebook en
Instagram-pagina's. 

Op de pagina https://www.facebook.com/about/privacy/update kunt u de beleidsverklaring van Meta Products raadplegen en onder meer de volgende informatie vinden:

 • Welke soorten informatie ze verzamelen;
 • Hoe Meta Products dergelijke informatie gebruikt;
 • Hoe deze informatie wordt gedeeld;
 • De wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking;
 • Hoe u de rechten kunt uitoefenen die de AVG biedt;
 • Meta’s contactgegevens voor kwesties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
 • De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van Meta;
 • Facebook- en Instagram-bezoekersrechten onder de AVG;
 • De bewaartermijn van de gegevens;

Op deze pagina (https://www.facebook.com/policies/cookies/) kunt u het Cookiebeleid van Meta raadplegen.


OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR NIET-EU-LANDEN
De Gegevensbeheerder maakt gebruik van professionele diensten die worden aangeboden door sommige leveranciers, die adequaat zijn gekwalificeerd als Gegevensverwerker. Dit kan ertoe leiden dat de gegevens buiten de EU worden overgedragen, maar alleen:

 • Aan landen die onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of de Autoriteit (artikel 45 van de AVG);
 • In landen buiten de EER, na ondertekening van de standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses) die zijn aangenomen/goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig art. 46, 2, lett. c) en d). In het geval dat dit gebeurt, wordt een kopie van de garanties bedoeld in art. 46, par. 2, let. c) en d), aangenomen door de Gegevensbeheerder, kunnen worden verkregen door een e-mail te schrijven naar de DPO;
 • Naar onderwerpen die een internationale structuur hebben en die hebben voorzien in de ondertekening, op groepsniveau, van specifieke Binding Corporate Rules, conform art. 47 van de AVG;
 • Als de betrokkene zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen, om een ​​recht voor de rechter vast te stellen of te verdedigen, om de vitale belangen van een betrokkene of andere personen te beschermen en de betrokkene kan dit niet geven zijn/haar toestemming (artikel 49 van de AVG).


RECHTEN VAN BETROKKENEN (AVG ART. 15-22)
Betrokkenen hebben het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over de vraag of persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, mogelijk, om toegang tot, rectificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens te verzoeken, of om de doeleinden van de verwerking van gegevens betreffende gegevens te beperken of om zich te verzetten tegen de verwerking ervan – als dit niet wettelijk vereist is – naast het uitoefenen van hun recht op gegevensportabiliteit.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om zijn of haar toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming die is gegeven voordat deze werd ingetrokken.
Het volstaat om via PEC contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke. Iedere betrokkene heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. Betrokkenen kunnen zich ook verzetten tegen de registratie van cookies op hun harde schijf door de browser zo te configureren dat ze worden uitgeschakeld.


Hieronder vindt u de links waar u informatie kunt vinden over de methoden die door de belangrijkste browsers worden aangeboden:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
Verwijder cookies;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewLocale=it_it;

Voor informatie over de cookies die op uw terminal zijn opgeslagen en om deze afzonderlijk uit te schakelen, raden wij u aan de volgende pagina te bezoeken:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Eventuele cookies die al op de harde schijf zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd.
Na deze handeling kunnen sommige functies van de webpagina's echter mogelijk niet worden uitgevoerd
correct.


laatste update: 01/02/2023