Polityka Cookie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679

PRZESŁANKA

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”) na tej stronie opisano sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej Tannus Italia Srl (zwanej dalej „Tannus Italia”) zapewnił swoim celom instytucjonalnym. Informacje te nie odnoszą się do innych witryn, stron lub usług online dostępnych za pośrednictwem łączy hipertekstowych, które mogą być publikowane w witrynach, ale odnoszą się do zasobów zewnętrznych w stosunku do domen:
https://www.tannus.eu/.

Po skorzystaniu z serwisu mogą być przetwarzane dane osób, których dane dotyczą, tj. dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, co wiąże się z koniecznością udzielenia odpowiedzi przez osoby decydujące o celach i sposobach przetwarzania („administratorzy danych”). określone obowiązki, w tym informowanie osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwanie zgody, jeżeli ta ostatnia stanowi podstawę prawną przetwarzania.
Mając na uwadze, że przetwarzanie będzie odbywać się w oparciu o zasady legalności, poprawności i przejrzystości, minimalizacji i ograniczenia retencji danych, dokładności, integralności i poufności, w świetle powyższego Tannus Italia przekazuje Państwu poniższe informacje. 

Administrator danych Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (siedziba)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (siedziba główna
NA.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Inspektor ochrony danych c/o Tannus Italia Srl,
dr inż. Fabrizio Bottacin
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

DANE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA


Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości na adresy kontaktowe Tannus Italia, a także wypełnianie i przekazywanie formularzy dostępnych w serwisie wiąże się z pozyskiwaniem danych kontaktowych nadawcy niezbędnych do odpowiedzi na zapytania oraz wszelkich danych osobowych zawartych w komunikacja. Szczegółowe informacje publikowane są na stronach przygotowanych do świadczenia określonych usług.


DANE NAWIGACYJNE
Podczas normalnego działania systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej witryny pozyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest nierozerwalnie związana z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej.
Do tej kategorii danych zaliczają się:

 •  Adresy IP urządzeń, z których korzystają użytkownicy;
 • Data i godzina otrzymania wniosku;
 • Adresy w notacji URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) pliku
 • Żądane zasoby;
 • Kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.);
 • size bajtu odpowiedzi;
 • Adres URI/URL strony źródłowej (referrer);
 • Ciąg identyfikacyjny przeglądarki (klient użytkownika).


Dane te nie są przechowywane dłużej niż 15 dni, po czym są automatycznie usuwane (bez uszczerbku dla konieczności stwierdzenia przez organ sądowy przestępstwa). Ponadto dane niezbędne do korzystania z serwisów internetowych przetwarzane są anonimowo w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania oferowanych usług.


CIASTECZKA
Pliki cookies to ciągi tekstowe tworzone przez serwer i przechowywane na dysku twardym komputera lub dowolnego urządzenia służącego do dostępu do Internetu (smartfony, tablety itp.), które następnie są ponownie uwzględniane przy kolejnych połączeniach z Internetem przez to samo urządzenie. Pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o nawigacji użytkownika w witrynie, np. zapamiętywanie jego preferencji językowych czy waluty użytej do zakupu i proponowanie ich ponownie przy kolejnej wizycie w celu ułatwienia korzystania z witryny i ulepszenia użytkownika doświadczenie. Pliki cookies mogą być trwale przechowywane na komputerze użytkownika i mogą mieć zmienny czas trwania (tzw. trwałe pliki cookie), mogą nawet zniknąć po zamknięciu przeglądarki lub mieć ograniczony czas trwania (tzw. pliki cookie sesyjne). Pliki cookie mogą być instalowane przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika (tzw. pliki cookie pierwszej kategorii) lub mogą być instalowane przez inne witryny (tzw. pliki cookie stron trzecich).
Ta witryna korzysta z plików cookie pierwszej kategorii, plików cookie stron trzecich i innych podobnych technologii opisanych poniżej.


Techniczne pliki cookie do nawigacji i funkcjonalności: (podstawa prawna przetwarzania: umowa) są to pliki cookie pierwszej kategorii, zarówno sesyjne, jak i trwałe , mające na celu umożliwienie bezpiecznej i efektywnej nawigacji i korzystania ze stron serwisu oraz doskonalenie świadczonych usług. Te pliki cookie pozwalają na przykład rozpoznać wybrany język i kraj, z którego następuje połączenie. Te pliki cookie rozpoznają Cię, gdy logujesz się ponownie, eliminując potrzebę ponownego wprowadzania danych za każdym razem i usprawniając nawigację
doświadczenie.


Profilujące pliki cookie: (podstawa prawna przetwarzania: zgoda) profilujące pliki cookie, które umożliwiają rejestrowanie preferencji wykrytych podczas każdej wizyty i w ten sposób tworzenie profile, które pozwalają na wysyłanie wiadomości bardziej zgodnych z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika, na przykład umożliwiając szybsze przeglądanie produktów, których szuka użytkownik lub oferowanie mu treści zgodnych z jego preferencjami. Strona korzysta również z plików cookie służących do profilowania stron trzecich, aby wyświetlać użytkownikom propozycje Administratora danych, gdy odwiedzają oni inne witryny (retargeting).


Analityczne pliki cookies: (Podstawa prawna przetwarzania: zgoda) Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu generowania statystyk korzystania ze strony internetowej (np. , na temat korzystania z usług, najczęściej odwiedzanych stron, liczby odwiedzających godzinowo lub dziennie, obszarów geograficznych pochodzenia itp.) Ta usługa została skonfigurowana do gromadzenia danych osobowych, w ramach których część adresu IP użytkowników jest natychmiast anonimizowana w chwili otrzymania z sieci oraz przed zapisaniem lub przetworzeniem.


Społecznościowe pliki cookie: pliki cookie stron trzecich są używane w witrynach, aby umożliwić użytkownikom interakcję z sieciami społecznościowymi (Facebook, Instagram, Twitter, ...), a w szczególności do udostępniania treści z witryn za pośrednictwem tych samych sieci społecznościowych. W momencie dostępu do dowolnej strony serwisu wyświetlany jest baner zawierający krótką informację informacyjną oraz gromadzona i rejestrowana jest zgoda na używanie plików cookie. Różne pliki cookie i czas ich wynajmu są prezentowane w zbiorze zgód
transparent.


COOKIES STRON TRZECICH
Odwiedzając witrynę, możesz otrzymywać pliki cookie z witryn zarządzanych przez inne organizacje („strony trzecie”). W przypadku witryn pliki cookies podmiotów zewnętrznych są żądane przez widżety w celu korzystania z usług oferowanych przez witryny podmiotów trzecich: kalendarzy Google, map Google, osadzania filmów przesłanych na platformę YouTube, osadzania plików audio przesłanych do Spreakera platforma.

Zarządzanie danymi osobowymi gromadzonymi przez osoby trzecie regulują odpowiednie informacje dostępne na odpowiednich stronach internetowych:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


W przypadku stron instytucjonalnych Facebook i Instagram oferują różnorodne narzędzia analityczne, z których można wyciągnąć zbiorcze dane, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje. Meta Platforms Ireland Limited, firma oferująca usługi Facebook i Instagram, otrzymuje następnie dane od osób przeglądających strony profilowe Tannus Italia, które w przeciwnym razie nie wchodziłyby w interakcję z mediami społecznościowymi. W zakresie przetwarzania danych statystycznych stron profilowych Tannus Italia, Tannus Italia i Meta Platforms Ireland Limited. („Meta”) są współadministratorami. Podobnie, w odniesieniu do umieszczenia na stronach witryny internetowej przycisku „Lubię to” Facebooka, który umożliwia użytkownikom dzielenie się swoimi preferencjami w sieciach społecznościowych, Tannus Italia i Meta należy również uznać za „współadministratorów” w zakresie operacji gromadzenia danych, a nie przetwarzanie po odbiorze obsługiwane przez Meta. 


Pod tym linkiem (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) można zapoznać się z załącznikiem dotyczącym administratora przetwarzania danych, który wskazuje podział obowiązków Facebook Ireland i Tannus Italia, administratora Facebooka i
Strony na Instagramie. 

Na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update możesz zapoznać się z polityką Meta Products i znaleźć między innymi następujące informacje:

 • Jakie rodzaje informacji gromadzą;
 • W jaki sposób Meta Products wykorzystuje takie informacje;
 • W jaki sposób te informacje są udostępniane;
 • Podstawy prawne przetwarzania danych;
 • Jak skorzystać z praw przewidzianych przez RODO;
 • Dane kontaktowe Meta w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Meta;
 • Prawa gości na Facebooku i Instagramie zgodnie z RODO;
 • Okres przechowywania danych;

Na tej stronie (https://www.facebook.com/policies/cookies/) możesz zapoznać się z Polityką plików cookie Meta.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA UE
Administrator Danych korzysta z profesjonalnych usług oferowanych przez niektórych dostawców posiadających odpowiednie kwalifikacje jako Przetwarzający Dane. Może to skutkować przekazaniem danych poza UE, ale tylko i wyłącznie:

 • Do krajów objętych decyzją Komisji Europejskiej lub Urzędu stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO);
 • W krajach znajdujących się poza EOG, po podpisaniu standardowych klauzul umownych (Standardowe Klauzule Umowne) przyjętych/zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie art. 46, 2, lit. c) i d). W takim przypadku kopia gwarancji, o których mowa w art. 46, ust. 2, lit. c) i d), przyjęte przez Administratora danych można uzyskać pisząc wiadomość e-mail do IOD;
 • Wobec podmiotów mających strukturę międzynarodową, które zapewniły podpisanie na poziomie grupy konkretnych Wiążących Reguł Korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO;
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę, w ramach wykonywania umowy lub w ramach środków przedumownych, w celu ustalenia lub obrony prawa przed sądem, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób, a osoba, której dane dotyczą, nie może udzielić jego zgodę (art. 49 RODO).


PRAWA PODMIOTU DANYCH (ART. 15-22 RODO)
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo uzyskać od Administratora informację o tym, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące, a także ewentualnie zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania danych, których dotyczą lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu – jeśli nie jest to wymagane przez prawo – oprócz skorzystania z prawa do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wystarczy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem PEC. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych. Osoby, których dane dotyczą, mogą również sprzeciwić się rejestracji plików cookies na swoim dysku twardym, konfigurując przeglądarkę tak, aby je wyłączyć.


Poniżej znajdują się linki, pod którymi można znaleźć informacje o metodach oferowanych przez główne przeglądarki:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
Usuń ciasteczka;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Aby uzyskać informacje na temat plików cookies przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym oraz aby je indywidualnie wyłączyć, zalecamy odwiedzenie następującej strony:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Wszelkie pliki cookie zapisane już na dysku twardym można w każdej chwili usunąć.
Po tej operacji niektóre funkcje stron internetowych mogą jednak nie działać
prawidłowo.


ostatnia aktualizacja: 01.02.2023