Politica de cookie-uri

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679

PREMISĂ

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare „Regulament” sau „GDPR”), această pagină descrie modul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă site-ul web pe care Tannus Italia Srl (denumită în continuare „Tannus Italia”) a prevăzut în scopurile sale instituționale. Aceste informații nu se referă la alte site-uri, pagini sau servicii online accesibile prin link-uri hipertext care pot fi publicate pe site-uri dar se referă la resurse externe domeniilor:
https://www.tannus.eu/.

În urma consultării site-ului, pot fi prelucrate date ale persoanelor vizate, adică date referitoare la persoane identificate sau identificabile, iar acest lucru implică nevoia, ca cei care decid asupra scopurilor și metodelor de prelucrare („Operatorii de date”), să răspundă la anumite obligații, inclusiv informarea persoanelor vizate și obținerea consimțământului, în cazul în care acesta din urmă constituie temeiul legal pentru prelucrare.
Având în vedere că prelucrarea se va baza pe principiile legalității, corectitudinii și transparenței, minimizării și limitării reținerii datelor, acurateței, integrității și confidențialității, în lumina celor de mai sus, Tannus Italia vă pune la dispoziție următoarele informații. 

Operator de date Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (sediul social)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (Sediu central
Pe.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Responsabil cu protecția datelor c/o Tannus Italia Srl,
ing. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

DATE FURNIZATE VOLUNTAR DE UTILIZATOR


Trimiterea opțională, explicită și voluntară a mesajelor către adresele de contact Tannus Italia, precum și completarea și redirecționarea formularelor disponibile pe site implică achiziția datelor de contact ale expeditorului necesare pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror date personale incluse în comunicatiile. Informații specifice sunt publicate pe paginile pregătite pentru furnizarea de servicii specifice.


DATE DE NAVIGAȚIE
În timpul funcționării normale, sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acest site achiziționează unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicații pe Internet.
Această categorie de date include următoarele:

 •  Adresele IP ale dispozitivelor utilizate de utilizatori;
 • Data și ora la care a fost primită cererea;
 • Adresele în notația URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale
 • Resursele solicitate;
 • Codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare, etc);
 • size octetului răspunsului;
 • Adresa URI/URL a paginii sursă (referitor);
 • Șir de identificare a browserului (agent utilizator).


Aceste date nu persistă mai mult de 15 zile, după care sunt șterse automat (fără a aduce atingere vreunei necesități ca autoritatea judiciară să stabilească infracțiuni). În plus, datele necesare utilizării serviciilor web sunt prelucrate anonim pentru a verifica funcționarea corespunzătoare a serviciilor oferite.


cookie-uri
Cookie-urile sunt șiruri de text create de un server și stocate pe hard disk-ul computerului sau pe orice dispozitiv folosit pentru a accesa Internetul (smartphone-uri, tablete etc.) care sunt apoi reconsiderate în accesările ulterioare la Internet de către același dispozitiv. Cookie-urile permit colectarea de informații despre navigarea unui utilizator pe un site, de exemplu pentru a-și aminti preferințele de limbă sau moneda utilizată pentru o achiziție și le propune din nou la următoarea vizită pentru a facilita utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți utilizatorul experienţă. Cookie-urile pot fi stocate permanent pe computerul utilizatorului și pot avea o durată variabilă (așa-numitele cookie-uri persistente) sau pot chiar să dispară la închiderea browserului sau să aibă o durată limitată (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Cookie-urile pot fi instalate de site-ul pe care îl vizitează utilizatorul (așa-numitele cookie-uri first-party) sau pot fi instalate de alte site-uri web (așa-numitele cookie-uri terță parte).
Acest site web folosește cookie-uri primare, cookie-uri terțe și alte tehnologii similare, după cum este descris mai jos.


Cookie-uri tehnice pentru navigare și funcționalitate: (temeiul legal al prelucrării: contract) acestea sunt cookie-uri primare, atât de sesiune, cât și persistente , menite să permită navigarea și utilizarea sigură și eficientă a paginilor site-ului, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite. Aceste cookie-uri, de exemplu, permit recunoașterea limbii selectate și a țării din care are loc conexiunea. Aceste cookie-uri vă recunosc atunci când vă conectați din nou, evitând nevoia de a reintroduce detaliile de fiecare dată și îmbunătățind navigarea
experienţă.


Cookie-uri de profil: (temeiul legal al prelucrării: consimțământ) cookie-urile de profilare vă permit să înregistrați preferințele detectate în timpul fiecărei vizite și astfel să creați profiluri care permit trimiterea de mesaje care sunt mai în concordanță cu preferințele și interesele utilizatorului, de exemplu, permițându-vă să vizualizați mai rapid produsele pe care utilizatorul le caută sau să le oferiți conținut care este în concordanță cu preferințele acestuia. Site-ul web folosește, de asemenea, cookie-uri de profilare terță parte pentru a afișa propunerile operatorului de date utilizatorilor atunci când vizitează alte site-uri (retargeting).


Cookie-uri analitice: (Temei juridic de prelucrare: consimțământ) Operatorul folosește cookie-uri pentru generarea de statistici privind utilizarea site-ului web (de exemplu , despre utilizarea serviciilor, cele mai vizitate pagini, numărul de vizitatori orar sau zilnic, zonele geografice de origine etc.) Acest serviciu a fost configurat pentru a colecta date personale în care o parte din adresa IP a vizitatorilor este anonimizată de îndată ce pe măsură ce este primit din rețea și înainte de a fi stocat sau procesat.


Cookie-uri sociale: cookie-urile terță parte sunt utilizate pe site-uri pentru a permite utilizatorilor să interacționeze cu rețelele sociale (Facebook, Instagram, Twitter, ...) și în special pentru a partaja conținut de pe site-uri prin aceleași rețele sociale. În momentul accesării oricărei pagini a site-ului, există un Banner care conține o scurtă notă de informare și se colectează și se înregistrează consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Diferitele cookie-uri și timpul lor de reținere sunt prezentate în colectarea consimțământului
banner.


COOKIE DE LA TERȚI PĂRȚI
Vizitând un site web, puteți primi cookie-uri de la site-uri gestionate de alte organizații („terți”). În ceea ce privește site-urile, cookie-urile terțe sunt solicitate de widgeturi pentru utilizarea serviciilor oferite de site-uri terțe: calendare google, hărți google, încorporarea videoclipurilor încărcate pe platforma YouTube, încorporarea fișierelor audio încărcate în Spreaker platformă.

Gestionarea datelor cu caracter personal colectate de terți este guvernată de informațiile relevante disponibile pe site-urile respective:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


Pentru paginile instituționale, Facebook și Instagram oferă o varietate de instrumente analitice din care să extragă date agregate care ajută la înțelegerea modului în care oamenii interacționează. Meta Platforms Ireland Limited, Compania care oferă Facebook și Instagram, primește apoi date de la subiecții care vizualizează paginile de profil Tannus Italia care altfel nu ar interacționa cu rețelele sociale. În ceea ce privește prelucrarea datelor statistice ale paginilor de profil Tannus Italia, Tannus Italia și Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") sunt controlori în comun. În mod similar, în ceea ce privește includerea butonului Facebook „like” în paginile site-ului care permite utilizatorilor să-și împărtășească preferințele pe rețelele de socializare, Tannus Italia și Meta trebuie considerate și „cooperatori” pentru operațiunile de colectare a datelor, nu pentru procesare post-colectare operată de Meta. 


La acest link (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) puteți consulta anexa privind operatorul de prelucrare a datelor care indică împărțirea responsabilităților Facebook Ireland și Tannus Italia , administrator Facebook și
Pagini de Instagram. 

Pe pagina https://www.facebook.com/about/privacy/update puteți consulta declarația de politică Meta Produs și găsiți, printre altele, următoarele informații:

 • Ce tipuri de informații colectează;
 • Cum Meta Products utilizează astfel de informații;
 • Cum sunt partajate aceste informații;
 • Bazele legale pentru prelucrarea datelor;
 • Cum să exercite drepturile prevăzute de GDPR;
 • Datele de contact ale Meta pentru probleme de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor pentru Meta;
 • Drepturile vizitatorilor Facebook și Instagram conform GDPR;
 • Perioada de păstrare a datelor;

Pe această pagină (https://www.facebook.com/policies/cookies/) puteți consulta Politica de Cookie a Meta.


TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN ȚĂRI NE FĂRĂ UE
Operatorul de date folosește serviciile profesionale oferite de unii furnizori, calificați corespunzător ca Procesori de date. Acest lucru poate duce la transferul datelor în afara UE, dar numai:

 • Către țările care fac obiectul unei decizii de adecvare din partea Comisiei Europene sau a Autorității (articolul 45 din GDPR);
 • În țările situate în afara SEE, după semnarea clauzelor contractuale tip (Clauze contractuale standard) adoptate/aprobate de Comisia Europeană în temeiul art. 46, 2, lit. c) și d). În cazul în care acest lucru se întâmplă, o copie a garanțiilor prevăzute la art. 46, alin. 2, lit. c) și d), adoptate de Operatorul de date pot fi obținute prin scrierea unui e-mail către DPO;
 • Față de subiecții care au o structură internațională și care au prevăzut semnarea, la nivel de grup, a unor Reguli Corporative Obligatorii specifice, conform art. 47 din GDPR;
 • Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul explicit, în executarea unui contract sau a măsurilor precontractuale, de a constata sau apăra un drept în instanță, de a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane și persoana vizată nu poate acorda consimțământul acestuia (articolul 49 din GDPR).


DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE (GDPR ART. 15-22)
Persoanele vizate au dreptul de a fi informate de către Controlorul de date dacă sunt sau nu prelucrate datele cu caracter personal care le privesc și, eventual, să solicite accesul, rectificarea și ștergerea datelor lor personale sau să limiteze scopurile prelucrării datelor cu privire la acestora sau să se opună prelucrării acestora ̶ în cazul în care acest lucru nu este impus de lege ̶ pe lângă exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor.
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte ca acesta să fie retras.
Este suficient să contactați Operatorul de date prin PEC. Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere. Persoanele vizate se pot opune, de asemenea, înregistrării cookie-urilor pe hard disk-ul lor, configurând browserul pentru a le dezactiva.


Mai jos sunt link-urile unde pot fi găsite informații despre metodele oferite de principalele browsere:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
șterge-cookie-uri;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Pentru informații despre cookie-urile stocate pe terminalul dumneavoastră și pentru a le dezactiva individual, vă recomandăm să vizitați următoarea pagină:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Orice cookie-uri stocate deja pe hard disk pot fi șterse în orice moment.
După această operație, totuși, este posibil ca unele funcții ale paginilor web să nu fie efectuate
corect.


ultima actualizare: 01/02/2023