Zásady používania súborov cookie

Informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov stránky podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679

PREMISE

V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) táto stránka popisuje, ako spracúvať osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú webové stránky, ktoré Tannus Italia Srl (ďalej len „Tannus Italia“) poskytla na svoje inštitucionálne účely. Tieto informácie sa netýkajú iných stránok, stránok alebo online služieb prístupných prostredníctvom hypertextových odkazov, ktoré môžu byť zverejnené na stránkach, ale odkazujú na zdroje mimo domén:
https://www.tannus.eu/.

Po konzultácii na stránke môžu byť spracované údaje dotknutých osôb, t. j. údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných osôb, a to znamená, že tí, ktorí rozhodujú o účeloch a metódach spracovania (ďalej len „prevádzkovatelia údajov“), musia odpovedať na určité povinnosti vrátane informovania dotknutých osôb a získania súhlasu, ak súhlas predstavuje právny základ spracovania.
Vzhľadom na to, že spracovanie bude založené na zásadách zákonnosti, správnosti a transparentnosti, minimalizácie a obmedzenia uchovávania údajov, presnosti, integrity a dôvernosti, vo svetle vyššie uvedeného vám Tannus Italia poskytuje nasledujúce informácie. 

Prevádzkovateľ údajov Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (sídlo)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (ústredie
zapnuté.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

úradník pre ochranu údajov c/o Tannus Italia Srl,
Ing. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

ÚDAJE DOBROVOĽNE POSKYTNUTÉ POUŽÍVATEĽOM


Nepovinné, explicitné a dobrovoľné zasielanie správ na kontaktné adresy Tannus Italia, ako aj vypĺňanie a zasielanie formulárov dostupných na stránke zahŕňa získanie kontaktných údajov odosielateľa potrebných na zodpovedanie žiadostí a akýchkoľvek osobných údajov uvedených v komunikácie. Konkrétne informácie sú zverejnené na stránkach pripravených pre poskytovanie konkrétnych služieb.


NAVIGAČNÉ ÚDAJE
Počas bežnej prevádzky IT systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tohto webu získavajú niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.
Táto kategória údajov zahŕňa:

 •  IP adresy zariadení používaných používateľmi;
 • dátum a čas prijatia žiadosti;
 • Adresy v zápise URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator).
 • Požadované zdroje;
 • Číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chyba atď.);
 • size bajtu odpovede;
 • URI/URL adresa zdrojovej stránky (referrer);
 • Identifikačný reťazec prehliadača (user agent).


Tieto údaje sa neuložia dlhšie ako 15 dní, po ktorých sa automaticky odstránia (bez toho, aby bola dotknutá potreba súdneho orgánu zisťovať trestné činy). Údaje potrebné na používanie webových služieb sa navyše spracúvajú anonymne za účelom kontroly správneho fungovania ponúkaných služieb.


COOKIES
Súbory cookie sú textové reťazce vytvorené serverom a uložené na pevnom disku počítača alebo na akomkoľvek zariadení používanom na prístup na internet (smartfóny, tablety atď.), ktoré sa potom prehodnocujú pri následných prístupoch toho istého zariadenia na internet. Súbory cookie umožňujú zhromažďovanie informácií o navigácii používateľa na webe, napríklad na zapamätanie si jeho jazykových preferencií alebo meny použitej pri nákupe a opätovné navrhnutie pri ďalšej návšteve s cieľom uľahčiť používanie webu a zlepšiť používateľa. skúsenosti. Súbory cookie môžu byť natrvalo uložené v počítači používateľa a môžu mať premenlivé trvanie (takzvané trvalé súbory cookie) alebo môžu dokonca zmiznúť po zatvorení prehliadača alebo mať obmedzené trvanie (takzvané súbory cookie relácie). Súbory cookie môže nainštalovať web, ktorý používateľ navštevuje (takzvané súbory cookie prvej strany), alebo ich môžu nainštalovať iné webové stránky (takzvané súbory cookie tretích strán).
Tento web používa súbory cookie prvej strany, súbory cookie tretích strán a ďalšie podobné technológie, ako je opísané nižšie.


Technické súbory cookie pre navigáciu a funkčnosť: (právny základ spracovania: zmluva) sú to súbory cookie prvej strany, relácie aj trvalé , ktorého cieľom je umožniť bezpečnú a efektívnu navigáciu a používanie stránok daného webu a zlepšiť poskytované služby. Tieto súbory cookie napríklad umožňujú rozpoznať vybraný jazyk a krajinu, z ktorej sa pripojenie uskutočňuje. Tieto súbory cookie vás rozpoznajú, keď sa znova prihlásite, a vyhnete sa tak nutnosti zakaždým znova zadávať svoje údaje a zlepšia navigáciu
skúsenosti.


Profilovacie súbory cookie: (právny základ spracovania: súhlas) profilovacie súbory cookie vám umožňujú zaznamenať preferencie zistené pri každej návšteve a vytvoriť tak profily, ktoré umožňujú odosielanie správ, ktoré sú viac v súlade s preferenciami a záujmami používateľa, napríklad tým, že vám umožňujú rýchlejšie zobraziť produkty, ktoré používateľ hľadá, alebo mu ponúknuť obsah, ktorý je v súlade s jeho preferenciami. Web tiež používa profilovacie súbory cookie tretích strán na zobrazenie návrhov správcu údajov používateľom, keď navštívia iné weby (retargeting).


Analytické súbory cookie: (Právny základ spracovania: súhlas) Prevádzkovateľ používa súbory cookie na generovanie štatistík o používaní webovej stránky (napr. , o používaní služieb, o najnavštevovanejších stránkach, o počte návštevníkov za hodinu alebo deň, o geografických oblastiach pôvodu atď.) Táto služba bola nakonfigurovaná na zhromažďovanie osobných údajov, v ktorých je časť IP adresy návštevníkov čo najskôr anonymizovaná. pri prijatí zo siete a pred uložením alebo spracovaním.


Sociálne súbory cookie: na stránkach sa používajú súbory cookie tretích strán, ktoré používateľom umožňujú interakciu so sociálnymi sieťami (Facebook, Instagram, Twitter, ...) a najmä zdieľanie obsahu zo stránok prostredníctvom rovnakých sociálnych sietí. V čase prístupu na ktorúkoľvek stránku webu sa nachádza banner, ktorý obsahuje krátke informačné upozornenie a zhromažďuje a registruje sa súhlas s používaním súborov cookie. Rôzne súbory cookie a čas ich prenájmu sú uvedené v zbierke súhlasov
banner.


COOKIES TRETÍCH STRÁN
Návštevou webu môžete prijímať súbory cookie zo stránok spravovaných inými organizáciami („tretie strany“). Pokiaľ ide o weby, miniaplikácie vyžadujú súbory cookie tretích strán na používanie služieb ponúkaných webmi tretích strán: google kalendáre, google mapy, vkladanie videí nahraných na platformu YouTube, vkladanie zvukových súborov nahraných do Spreaker plošina.

Správa osobných údajov zhromaždených tretími stranami sa riadi príslušnými informáciami dostupnými na príslušných webových stránkach:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


Pre inštitucionálne stránky ponúkajú Facebook a Instagram rôzne analytické nástroje, z ktorých možno čerpať súhrnné údaje, ktoré pomáhajú pochopiť, ako ľudia interagujú. Meta Platforms Ireland Limited, spoločnosť, ktorá ponúka Facebook a Instagram, potom dostáva údaje od subjektov, ktoré si prezerajú profilové stránky Tannus Italia, ktoré by inak neinteragovali so sociálnymi médiami. Pokiaľ ide o spracovanie štatistických údajov profilových stránok Tannus Italia, Tannus Italia a Meta Platforms Ireland Limited. („Meta“) sú spoločnými prevádzkovateľmi. Podobne, pokiaľ ide o zahrnutie tlačidla Facebook „páči sa mi to“ na stránkach webovej lokality, ktoré umožňuje používateľom zdieľať svoje preferencie na sociálnych sieťach, Tannus Italia a Meta musia byť tiež považované za „spoločných prevádzkovateľov“ operácií zberu údajov, nie spracovanie po zbere prevádzkované spoločnosťou Meta. 


Na tomto odkaze (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) si môžete prečítať dodatok o správcovi spracovania údajov, ktorý uvádza rozdelenie zodpovednosti Facebook Ireland a Tannus Italia, správca Facebooku a
stránky Instagramu. 

Na stránke https://www.facebook.com/about/privacy/update si môžete prečítať vyhlásenie o pravidlách Meta produktov a okrem iného tu nájdete aj nasledujúce informácie:

 • Aké typy informácií zhromažďujú;
 • Ako Meta Products používa takéto informácie;
 • Ako sa tieto informácie zdieľajú;
 • Právne základy spracovania údajov;
 • Ako uplatniť práva, ktoré poskytuje GDPR;
 • Kontaktné údaje Meta pre otázky ochrany osobných údajov;
 • Kontaktné údaje splnomocnenca pre ochranu údajov pre Meta;
 • práva návštevníkov Facebooku a Instagramu podľa GDPR;
 • Doba uchovávania údajov;

Na tejto stránke (https://www.facebook.com/policies/cookies/) si môžete prečítať Zásady používania súborov cookie spoločnosti Meta.


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EÚ
Správca údajov využíva profesionálne služby ponúkané niektorými dodávateľmi, ktorí sú primerane kvalifikovaní ako spracovatelia údajov. Môže to mať za následok prenos údajov mimo EÚ, ale iba:

 • Do krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Európskej komisie alebo úradu o primeranosti (článok 45 GDPR);
 • V krajinách mimo EHP sa po podpísaní štandardných zmluvných doložiek (Štandardné zmluvné doložky) prijatých/schválených Európskou komisiou podľa čl. 46, 2, písm. c) a d). V prípade, že sa tak stane, kópia záruk uvedených v čl. 46, ods. 2, písm. c) ad), ktoré prijal Prevádzkovateľ, možno získať napísaním e-mailu DPO;
 • Voči subjektom, ktoré majú medzinárodnú štruktúru a ktoré zabezpečili podpísanie na úrovni skupiny špecifických Záväzných podnikových pravidiel podľa čl. 47 GDPR;
 • Ak dotknutá osoba pri plnení zmluvy alebo predzmluvných opatrení udelila svoj výslovný súhlas na zistenie alebo obhajobu práva na súde, na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb a dotknutá osoba nemôže poskytnúť jeho súhlas (článok 49 GDPR).


PRÁVA PREDMETU ÚDAJOV (GDPR ČL. 15-22)
Dotknuté osoby majú právo byť informované správcom o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a prípadne požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a vymazanie alebo obmedzenie účelov spracúvania údajov. alebo namietať proti ich spracovaniu ̶ ak to nevyžaduje zákon ̶ popri uplatnení ich práva na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
Stačí kontaktovať správcu údajov prostredníctvom PEC. Každá dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozorným orgánom. Dotknuté osoby môžu tiež brániť registrácii súborov cookie na svojom pevnom disku tým, že nakonfigurujú prehliadač tak, aby ich zakázal.


Nižšie sú uvedené odkazy, na ktorých možno nájsť informácie o metódach, ktoré ponúkajú hlavné prehliadače:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
vymazať súbory cookie;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

Ak chcete získať informácie o súboroch cookie uložených vo vašom termináli a ako ich jednotlivo zakázať, odporúčame vám navštíviť nasledujúcu stránku:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Akékoľvek cookies už uložené na pevnom disku je možné kedykoľvek vymazať.
Po tejto operácii však niektoré funkcie webových stránok nemusia byť vykonané
správne.


posledná aktualizácia: 01/02/2023