Cookiepolicy

Information om behandlingen av personuppgifter för användare av webbplatsen, i enlighet med artikel 13 i (EU) förordning 2016/679

PREMISS

I enlighet med (EU) förordning 2016/679 (hädanefter kallad "förordning" eller "GDPR"), beskriver denna sida hur man behandlar personuppgifter för användare som besöker webbplatsen som Tannus Italia Srl (nedan kallad "Tannus Italia") har tillhandahållit sina institutionella syften. Denna information avser inte andra webbplatser, sidor eller onlinetjänster som är tillgängliga via hypertextlänkar som kan publiceras på webbplatserna utan hänvisar till resurser utanför domänerna:
https://www.tannus.eu/.

Efter konsultation av webbplatsen kan data från registrerade behandlas, det vill säga uppgifter som rör identifierade eller identifierbara individer, och detta medför att de som beslutar om ändamålen och metoderna för behandlingen (”Datakontrollanter”) måste svara på vissa skyldigheter, inklusive att informera registrerade och inhämta samtycke, där det senare utgör den rättsliga grunden för behandlingen.
Med tanke på att behandlingen kommer att baseras på principerna om laglighet, korrekthet och transparens, minimering och begränsning av datalagring, noggrannhet, integritet och konfidentialitet, i ljuset av ovanstående förser Tannus Italia dig med följande information. 

Datakontrollant Tannus Italia Srl,

Via dei Molini 15, 33017 Tarcento (Ud) (registrerat kontor)
Via Francesco Comelli 31/2 33034 Fagagna (UD) (huvudkontor
På.)
Tel: (+39) 333 7447892
PEC: tannusitaliasrl@legalmail.it

Dataskyddsombud c/o Tannus Italia Srl,
Eng. Fabrizio Bottacin, Ph.D.
fabrizio@bottacin.eu, fabrizio.bottacin@ingpec.eu

DATA TILLHANDAHÅLLS FRIVILLIGT AV ANVÄNDAREN


Det valfria, explicita och frivilliga sändandet av meddelanden till Tannus Italias kontaktadresser, såväl som ifyllandet och vidarebefordran av de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen innebär förvärv av avsändarens kontaktuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågningar, och alla personuppgifter som ingår i kommunikationerna. Specifik information publiceras på de sidor som är förberedda för tillhandahållande av specifika tjänster.


NAVIGATIONSDATA
Under normal drift får IT-systemen och programvaruprocedurerna som används för att driva denna webbplats vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av internetkommunikationsprotokoll.
Denna kategori av data inkluderar följande:

 •  IP-adresser för enheter som används av användare;
 • Datum och tid då begäran togs emot;
 • Adresserna i URI/URL-notationen (Uniform Resource Identifier/Locator) för
 • Begärda resurser;
 • Den numeriska koden som indikerar tillståndet för svaret som ges av servern (lyckat, fel, etc);
 • Svarets size ;
 • URI/URL-adress för källsidan (referens);
 • Webbläsarens identifieringssträng (användaragent).


Denna data finns inte kvar i mer än 15 dagar, varefter den raderas automatiskt (utan att det påverkar eventuella behov för den rättsliga myndigheten att fastställa brott). Dessutom behandlas uppgifter som är nödvändiga för användningen av webbtjänster anonymt för att kontrollera att de tjänster som erbjuds fungerar korrekt.


SMÅKAKOR
Cookies är textsträngar som skapas av en server och lagras på datorns hårddisk eller på någon enhet som används för att komma åt Internet (smarttelefoner, surfplattor, etc.) som sedan omprövas vid efterföljande internetåtkomster av samma enhet. Cookies gör det möjligt att samla in information om en användares navigering på en webbplats, till exempel för att komma ihåg deras språkinställningar eller valutan som används för ett köp, och föreslå det igen vid nästa besök för att underlätta användningen av webbplatsen och förbättra användaren erfarenhet. Cookies kan lagras permanent på användarens dator och kan ha en variabel varaktighet (så kallade persistenta cookies) eller kan till och med försvinna när webbläsaren stängs eller ha en begränsad varaktighet (så kallade sessionscookies). Cookies kan installeras av webbplatsen som användaren besöker (så kallade förstapartscookies) eller kan installeras av andra webbplatser (så kallade tredjepartscookies).
Den här webbplatsen använder förstapartscookies, tredjepartscookies och annan liknande teknik, enligt beskrivningen nedan.


Tekniska cookies för navigering och funktionalitet: (rättslig grund för behandlingen: kontrakt) dessa är förstapartscookies, både session och beständiga , som syftar till att möjliggöra säker och effektiv navigering och användning av sidorna på webbplatsen, och för att förbättra de tjänster som tillhandahålls. Dessa cookies tillåter till exempel igenkänning av det valda språket och det land från vilket anslutningen sker. Dessa cookies känner igen dig när du loggar in igen, och undviker att du behöver ange dina uppgifter igen varje gång och förbättra navigeringen
erfarenhet.


Profilingcookies: (rättslig grund för behandlingen: samtycke) profileringscookies låter dig registrera inställningarna som upptäcks under varje besök och på så sätt skapa profiler som tillåter att meddelanden som är mer i linje med användarens preferenser och intressen skickas, till exempel genom att du kan se produkterna som användaren letar efter snabbare, eller att erbjuda dem innehåll som är i linje med deras preferenser. Webbplatsen använder även profilcookies från tredje part för att visa datakontrollantens förslag för användarna när de besöker andra webbplatser (ominriktning).


Analytiska cookies: (Rättslig grund för behandlingen: samtycke) Den registeransvarige använder cookies för att generera statistik om användningen av webbplatsen (till exempel , om användningen av tjänsterna, mest besökta sidor, antal besökare per timme eller dagligen, geografiska ursprungsområden, etc.) Den här tjänsten har konfigurerats för att samla in personuppgifter där en del av besökarnas IP-adress anonymiseras så snart som möjligt när den tas emot från nätverket och innan den lagras eller bearbetas.


Sociala cookies: cookies från tredje part används på webbplatserna för att tillåta användare att interagera med sociala nätverk (Facebook, Instagram, Twitter, ...) och i synnerhet att dela innehåll från webbplatserna via samma sociala nätverk. Vid tidpunkten för åtkomst till någon sida på webbplatsen finns det en banner som innehåller ett kort informationsmeddelande och samtycke till användning av cookies samlas in och registreras. De olika kakorna och deras lagringstid presenteras i samtyckessamlingen
baner.


TREDJEPARTSCOOKIES
Genom att besöka en webbplats kan du ta emot cookies från webbplatser som hanteras av andra organisationer (”tredje part”). När det gäller webbplatser begärs tredjepartscookies av widgets för användning av tjänster som erbjuds av tredje parts webbplatser: google-kalendrar, google maps, inbäddning av videor uppladdade till YouTube-plattformen, inbäddning av ljudfiler uppladdade till Spreaker plattform.

Hanteringen av personuppgifter som samlas in av tredje part styrs av relevant information som finns tillgänglig på respektive webbplats:


• YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
• Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it


För institutionella sidor erbjuder Facebook och Instagram en mängd olika analytiska verktyg för att hämta aggregerad data som hjälper till att förstå hur människor interagerar. Meta Platforms Ireland Limited, företaget som erbjuder Facebook och Instagram, tar sedan emot data från personer som tittar på Tannus Italias profilsidor som annars inte skulle interagera med sociala medier. När det gäller behandlingen av statistiska uppgifter på Tannus Italias profilsidor, Tannus Italia och Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") är gemensamma kontrollanter. På liknande sätt, när det gäller inkluderingen av Facebook "gilla"-knappen på sidorna på webbplatsen som tillåter användare att dela sina preferenser på sociala nätverk, måste Tannus Italia och Meta också betraktas som "gemensamma kontroller" för datainsamlingsoperationer, inte för bearbetning efter insamling som drivs av Meta. 


På den här länken (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) kan du konsultera bilagan om den databehandlingsansvarige som anger ansvarsfördelningen mellan Facebook Ireland och Tannus Italia , administratör för Facebook och
Instagram-sidor. 

På sidan https://www.facebook.com/about/privacy/update kan du läsa Metaprodukters policyuttalande och bland annat hitta följande information:

 • Vilka typer av information de samlar in;
 • Hur Meta Products använder sådan information;
 • Hur denna information delas;
 • De rättsliga grunderna för databehandling;
 • Hur man utövar rättigheterna enligt GDPR;
 • Metas kontaktuppgifter för frågor om skydd av personuppgifter;
 • Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet för Meta;
 • Facebook och Instagram besökarrättigheter enligt GDPR;
 • Lagringsperioden för uppgifterna;

På den här sidan (https://www.facebook.com/policies/cookies/) kan du läsa Metas Cookiepolicy.


ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER FRÅN EU
Den personuppgiftsansvarige använder sig av professionella tjänster som erbjuds av vissa leverantörer, som är tillräckligt kvalificerade som databehandlare. Detta kan leda till att data överförs utanför EU men endast:

 • Till länder som omfattas av ett beslut om lämplighet av Europeiska kommissionen eller myndigheten (artikel 45 i GDPR);
 • I länder utanför EES, efter undertecknande av standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses) antagna/godkända av Europeiska kommissionen enligt art. 46, 2, lett. c) och d). I händelse av att detta inträffar, en kopia av de garantier som avses i art. 46, par. 2, lett. c) och d), antagna av den personuppgiftsansvarige kan erhållas genom att skriva ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet;
 • Mot ämnen som har en internationell struktur och som har sörjt för undertecknande, på gruppnivå, av specifika bindande företagsregler, enligt art. 47 i GDPR;
 • Om den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke, i samband med genomförandet av ett avtal eller åtgärder före avtalet, för att fastställa eller försvara en rätt i domstol, att skydda en registrerad eller andra personers vitala intressen och den registrerade inte kan ge hans/hennes samtycke (artikel 49 i GDPR).


RÄTTIGHETER FÖR DATAÄMNEDE (GDPR ARTS. 15-22)
De registrerade har rätt att informeras av den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter relaterade till dem behandlas eller inte, och eventuellt begära tillgång till, rättelse och radering av sina personuppgifter, eller att begränsa ändamålen med behandlingen av uppgifter om dem eller att motsätta sig deras behandling ̶ om detta inte krävs enligt lag ̶ förutom att utöva sin rätt till dataportabilitet.
Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke som gavs innan detta återkallades.
Det räcker med att kontakta den personuppgiftsansvarige via PEC. Varje registrerad har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna. Registrerade personer kan också motsätta sig registreringen av cookies på sin hårddisk genom att konfigurera webbläsaren för att inaktivera dem.


Nedan finns länkarna där information finns om metoderna som erbjuds av de viktigaste webbläsarna:


• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-
radera-cookies;

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 

• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;

För information om cookies som lagras på din terminal och för att inaktivera dem individuellt, rekommenderar vi att du besöker följande sida:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.


Alla cookies som redan finns lagrade på hårddisken kan raderas när som helst.
Efter den här åtgärden kan dock vissa funktioner på webbsidorna inte utföras
korrekt.


senaste uppdatering: 2023-02-01